ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το εργαστήριο μας στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διευκολύνοντας την πρόσβασή σας στις εγκαταστάσεις μας.

Ο χώρος μας προσφέρει μια σύγχρονη και λειτουργική ατμόσφαιρα για την παραγωγή εξατομικευμένων βερών

Η παραγωγή βασίζεται στη χρήση αυτοματοποιημένου μηχανήματος χύτευσης μετάλλου παραγωγής σωλήνα, διασφαλίζοντας την καλύτερη ποιότητα αναφορικά με τα καράτια. Η κοπή του σωλήνα διεξάγεται με τη χρήση εξειδικευμένου κοπτικού εργαλείου, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια την απαιτούμενη ποσότητα μετάλλου. Η περεταίρω επεξεργασία πραγματοποιείται με την αξιοποίηση κοπτικού εργαλείου από διαμάντι.

Πλεονέκτημα της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί η δυνατότητα να μεγαλώσουν ή να μικρύνουν οι βέρες άμεσα, χωρίς την προσθήκη επιπλέον μετάλλου. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που η βέρα φέρει πολύτιμους λίθους, καθώς, λόγω κατασκευαστικής ιδιαιτερότητας απαιτείται διαφορετική μεταχείριση.